เปิดการแข่งขันกีฬาจักรยาน ประเภทจับเวลาบุคคล (Individual Time trial)

8 มิถุนายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาจักรยาน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ประเภทจับเวลาบุคคล (Individual Time trial) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาฯ ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567
แกลลอรี่