พิธีแสดงความยินดีศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และอาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เกษียณอายุราชการ

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ จัดพิธีแสดงความยินดีศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 11) ในวาระครบรอบการดำรงตำแหน่ง และร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 23) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 โดยมี นพ.วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์แพทย์อาวุโสร่วมพิธีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่