ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

11 พฤศจิกายน 2563

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อม และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

**เปิดระบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต ครั้งที่ 55 ประมาณกลางเดือนธันวาคม 2563 หากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ข้อมูลโดย : https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/
แกลลอรี่