เชิญชวนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566

30 พฤษภาคม 2566

สำนักหอสมุด

       สำนักหอสมุดเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ 2566 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ บริเวณลานไม้เทียม หน้าอาคารสำนักหอสมุด

       โดยในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ถือเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชน จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก และช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

แกลลอรี่