ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานยุทธศาสตร์และแผน

19 มิถุนายน 2566

คณะเกษตรศาสตร์

ประกาศการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานยุทธศาสตร์และแผน ตำแหน่งเลขที่ S4080180

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบกราฟ และโปรแกรมพื้นฐานอื่นๆ ได้แก่ Microsoft Office, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
กรอกรายละเอียดใน ระบบรับสมัครงานออนไลน์  https://hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/ (หลังจากสมัครผ่านระบบรับสมัครแล้วกรุณาตรวจเช็คว่ารายชื่ออยู่ในระบบแล้วหรือไม่อีกครั้ง) ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566 หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871 ในวันเวลาราชการ

แกลลอรี่