พิธีปิดค่าย CMU Science Camp #41 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ตอน "The whole new world through the lens of science"

14 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดค่าย CMU Science Camp #41 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ตอน "The whole new world through the lens of science" และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-14 พฤศจิกายน 2565 

CMU Science Camp #41 จัดขึ้นเพื่อนำนักเรียนชั้น ม.4-5-6 (ปีการศึกษา 2565) ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง

ติดตามกิจกรรมครั้งต่อๆ ไป ได้ที่ CMU science camp


แกลลอรี่