อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มช. เข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ

17 มิถุนายน 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประกาศนียบัตร ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีแก่นักประดิษฐ์และนักวิจัยไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ Internationally Outstanding Inventors Awards Ceremony 2022 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

จากการได้รางวัลเหรียญทอง ในการประกวดผลงานประดิษฐ์ “2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition" รูปแบบออนไลน์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ผ่านมา ในผลงานวิจัย เรื่อง “โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชันสำหรับผู้ที่มีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็ง” โดยงานวิจัยนี้ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และร่วมดำเนินการโดยทีมหน่วยวิจัย Cancer Research Unit, Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย 
แกลลอรี่