โรคพืชอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน

2 มีนาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

สำหรับการศึกษาโรคพืชอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลจะช่วยในการบ่งบอกความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม และระบุชนิดของราสาเหตุโรคพืชได้อย่างแม่นยำ

โดยการศึกษาครั้งนี้ การใช้เทคนิคทางชีวโมเลกุลสามารถช่วยค้นพบราสกุล Diaporthe หลายชนิดที่ก่อให้เกิดโรคในชาอัสสัม
 ตีพิมพ์ในวารสาร Plants
 ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://www.mdpi.com/2223-7747/10/7/1434

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่