คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ให้การต้อนรับ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด

8 ตุลาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำตัวแทนผู้บริหารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ให้การต้อนรับ น.สพ.ประพืด อักษรพันธ์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท อีแลนโค (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ในการเข้าหารือแนวทางการสร้างความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาสัตว์ต่อไป ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่