นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023

16 พฤศจิกายน 2566

คณะสังคมศาสตร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะสังคมศาสตร์ มช. เดินทางไปศึกษาประสบการณ์ ณ ต่างประเทศ ภายใต้โครงการ ASEAN +++ Travelling Project ประจำปี 2023
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นักศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Vietnam National University of Economics & Business (VNU) Faculty of Development Economics) และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จาก Dr. Nguyen An Thinh คณบดีจาก Vietnam National University of Economics & Business และคุณ Ph??ng Anh Tr?n รองประธานของ UEB Green Startup and Environment Actions Club อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเพื่อน ๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าว และพานักศึกษาไปเยี่ยมชมรอบๆ มหาวิทยาลัย อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวัฒนธรรมและปรึกษาหารือประเด็นศึกษาที่เตรียมไว้เรื่อง “From the Village to Market: Women's Role in the Silk Business in Vietnam” ซึ่งได้รับคำแนะนำอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนักศึกษา VNU ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
แกลลอรี่