บูรณาการความร่วมมือ 9 หน่วยงาน MOU โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

30 พฤษภาคม 2566

สำนักบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการขับเคลื่อนเมืองน่านสู่เมืองอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการ บูรณาการความร่วมมือ 9 หน่วยงาน อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน สำนักศิลปากรที่ 7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลล้านนา สำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.6) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานน่าน) และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านด้วยการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยอย่างปลอดภัย ณ เทศบาลเมืองน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566


ชวนชมความงดงามเมืองน่านยามราตรี ??
กฟผ. - พันธมิตร ร่วมรังสรรค์วิถีเมืองเก่าที่มีชีวิต ปลอดมลพิษ เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

#น่าน #SmartCity #กฟผ #EGAT #EGATforALL

EGAT Facebook : https://www.facebook.com/100064761576299/posts/pfbid0MEQMT2JgAUxGjFP4158vbTCMZvCS6cxZzHdtE6g2nTPzaHwJ4jZCK7c2LrFkEKmZl/?mibextid=cr9u03

EGAT LINE Official : https://linevoom.line.me/post/_dXm-ROXZIIJvbOPLZ-YS1qAOCe_IxXpgDaJZMyY/1168533640686200790

EGAT Twitter : https://twitter.com/egat_official/status/1663048754939969536?s=46&t=LETP14CJDUuXINf-gAk3QA

EGAT Website : https://www.egat.co.th/home/20230529-pre01/


แกลลอรี่