CMUBS เดินหน้าจับมือสมาคม MarTech ในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมต่อยอดความร่วมมือผลักดันองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านการตลาด เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ธุรกิจไทย

26 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ผศ.เอก บุญเจือ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัท วินิจ หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินหน้าร่วมประชุมกับสมาคมเทคโนโลยีเพื่อการตลาด (MarTech Association) หรือกลุ่มสมาคมผู้นำเทคโนโลยีมาใช้กับการตลาด และอีก 3 สถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในงาน “MarTech Association Member Meetup ครั้งที่ 2” MCFIVA เกษร ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีด้านการตลาดมาใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวิจัย สำหรับสร้างนวัตกรรมหรือเครื่องมือใหม่ ๆ ในด้านการตลาด โดยความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเพิ่มทักษะการทำงานที่สำคัญให้แก่บัณฑิตในยุคดิจิทัล เสริมความแข็งแกร่งด้านการวิจัย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจในภาพรวม

ทั้งนี้ ผศ.เอก บุญเจือ ได้ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการตลาดของไทยให้มีศักยภาพมากขึ้นกับสมาคมเทคโนโลยีและการตลาดและอีก 3 สถาบันการศึกษาอีกด้วย

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่