เข้าร่วมพิธีบุญสืบชะตาประตูเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565

12 กรกฎาคม 2565

คณะเศรษฐศาสตร์

คุณถาวโรจน์ ทองคำ หัวหน้างานบริหารทั่วไป พร้อมด้วยบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมพิธีบุญสืบชะตาประตูเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ต่ออายุบ้านเมือง อายุประชาชน ขอพรให้บ้านเมืองประสบแต่เรื่องดี ๆ และสร้างความสุขสมบูรณ์แก่อาณาประชาราษฎร์ทั้งมวล ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565ณ หน่วยประตูสวนดอก ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่