โรงเรียนสอนภาษา ซัน-ลิงโก้ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์

24 ธันวาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ จากโรงเรียนสอนภาษา ซัน-ลิงโก้ ในโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่