ให้การต้อนรับคณาจารย์จากภาควิชาผังเมือง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและผังเมือง มหาวิทยาลัยคอร์แนล

4 เมษายน 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Michael Tomlan และ Associate Professor Jeffrey Chusid จาก ภาควิชาผังเมือง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและผังเมือง มหาวิทยาลัยคอร์แนล รัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Cornell University เพื่อการอนุรักษ์มรดกเมืองเก่าเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงวิชาการร่วมกับภาควิชาการวางผังอนุรักษ์เมือง วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะ และผังเมือง มหาวิทยาลัยคอร์แนล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรสิทธิ์ ตันตินิพันธุ์กุล หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ผู้ประสานงานโครงการ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มาลากุล อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่