โครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับทางศูนย์บริการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

9 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีกับทางศูนย์บริการเทคนิคแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่