คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ S4140067

3 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ S4140067 ตามรายละเอียดแนบ 
แกลลอรี่