กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้ว มช.

19 ตุลาคม 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "กิจกรรมลูกช้างจิตอาสาพัฒนารอบรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่" โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณพื้นที่รั้วรอบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่