ใช้โลหิตต่อชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

4 ตุลาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

อุบัติเหตุ
โรคมะเร็ง
โรคหลอดเลือดสมองแตก
เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร
หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแตก
ผ่าตัดโรคฉุกเฉิน
ปลูกถ่ายอวัยวะ

ภาวะต่างๆเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัน และมีความจำเป็นต้องใช้โลหิตและส่วนประกอบของโลหิตอย่างมาก

แต่โลหิตสำรองขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤตในช่วงการระบาดของโควิด-19

“ใช้โลหิตต่อชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่”

มาร่วมกันบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย ได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น1 อาคารศรีพัฒน์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30 - 16.00 น. โทร. 053-935624
: สามารถจอดรถได้ บริเวณที่จอดรถ ข้างอาคารศรีพัฒน์ ฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์

#บริจาคโลหิต #ธนาคารเลือด
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่