ต้อนรับผู้บริหารจาก Eberswalde University for Sustainable Development, Germany

21 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับ Dr. Kevin Beiler from Faculty of Forest and Environment, Eberswalde University for Sustainable Development, Germany ในโอกาสที่มา เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท ระหว่าง Eberswalde University for Sustainable Development และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง มล.ปิ่น มากุล อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่