ผู้บริหารคณะให้การต้อนรับ Dr. Sandie Choong Siew Shean, Deputy Dean for Academic & Student Development จาก Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย

1 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Sandie Choong Siew Shean, Deputy Dean for Academic & Student Development จาก Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ในการมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการทางสัตวแพทย์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
แกลลอรี่