กำหนดการสำเร็จการศึกษาและการจัดส่งเอกสารระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

31 ตุลาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการสำเร็จการศึกษาและการจัดส่งเอกสารระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2566

วันอนุมัติสำเร็จการศึกษา : 6 ธ.ค. 2566

ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา : 7 ธ.ค. 2566
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad/

จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และขอเอกสารเพิ่มเติม : 7 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบสถานะจัดส่งได้ที่ https://cmu.to/post
**ระบบจะแสดงสถานะพัสดุ หลังจากไปรษณีย์รับเอกสารเข้าระบบแล้ว ประมาณ 1-2 วันทำการ**
ขอเอกสารเพิ่มทางระบบออนไลน์
https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/

แกลลอรี่