ความรู้เรื่อง " มะเร็งปอด " โดยแพทย์ ผู้ได้รับทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า

6 กรกฎาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

วิทยากรโดย
- ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง
หน่วยวิชาโรคระบบการหาย ใจ เวชบำบัดวิกฤต และภูมิแพ้
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
หน่วยศัลยกรรมทรวงอกทั่วไป ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามผ่าน
YouTube : https://cmu.to/dhPP7
https://www.youtube.com/watch?v=1SX8MznmKA8
#กองทุนหมอเจ้าฟ้า
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มะเร็งปอด

แกลลอรี่