รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ

12 ตุลาคม 2565

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) เพื่อปฏิบัติงานด้านการสื่อสารองค์กรคณะบริหารธุรกิจ 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.cmubs.cmu.ac.th/blog/2022/10/12/job-12102565 
แกลลอรี่