งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ CMUBS จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

5 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสร้างความผูกพันในทีมงานคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (T-Group) ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสามัคคีในการทำงานระหว่างคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษากับคณะกรรมการชมรมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดกิจกรรมในรูปแบบสุนทรียสนทนาและการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อยโดยใช้แนวทางการฟังอย่างลึกซึ้งและการทำความเข้าใจผู้พูดเพื่อนำไปสู่การทำงานและการวางแผนในการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร พร้อมเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันวันที่ฉันตื่น (awakening days institute) องค์กรผู้ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และทีมวิทยากรผู้มีประสบการณ์อีก 7 คน ร่วมให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับผู้เข้าร่วมอบรม
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่