พิธีทำบุญ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

พิธีทำบุญ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญ อาคารศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นศูนย์ที่ให้บริการสุขภาพและบริการทางการแพทย์ ตามยุทธของมหาวิทยาลัย เช่น คลินิกทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ บริการทางเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ บริการทางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ร้านจำหน่ายยา ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงพื้นที่ Co-working space เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และ ห้องชมรมผู้เกษียณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่