คณะสาธารณสุขศาสตร์ มช. พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

13 กุมภาพันธ์ 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาแอปพลิเคชัน คัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ร่วมแถลงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมแนะนำแอปพลิเคชัน แบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสไวโรน่า 2019) ได้ที่ http://sescimande.net/Self-Screening/ เวอร์ชั่น 1.0 (Version 1.0) พัฒนาโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาระบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธาณสุขอย่างครบวงจร สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติสามารถใช้แอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเอง สำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) ในการคัดกรองตนเองเบื้องต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง


http://sescimande.net/Self-Screening/

โปรดแชร์ต่อเพื่อใช้สำหรับประชาชนทั่วไป ทั้งชาวไทย ชาวจีน และต่างชาติในการคัดกรองตนเองเบื้องต้นเพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคโควิด-19 (เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019) และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง


Please share this website for self screening for COVID-19 (Novel Corona Virus 2019) infection in Thailand and recommendation for each risk level. 

ข้อมูลโดย : สำนักบริหารงานวิจัย มช.
แกลลอรี่