ผู้บริหารและทีมนักวิจัย MDRI ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนด้านงานวิจัย Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

31 มกราคม 2567

สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุช หลำแสงกุล รองผู้อำนวยการและนักวิจัยได้เข้าร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการร่วมมือในอนาคตกับ Foundation for Climate Protection and Carbon Offset KliK ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Ursula Flossmann-Kraus  (Carbon Procurement Manager)  Dr.Jacqueline Jakob (Director International Relations) และ Dr.Andrea Reiter (Director International Communications) ให้การต้อนรับ และหารือถึงความร่วมมือด้านงานวิชาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามมาตรา 6 ของความตกลงปารีส รวมถึงความเป็นไปได้ในเชิงการถ่ายทอดเทคโนโลยี โอกาส และศักยภาพของประเทศไทยและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในอนาคต
แกลลอรี่