พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นเยียร์ 1 และคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น จำนวน 40 คน เพื่อเรียนรู้ลักษณะทางกายวิภาค การดูแลรักษาสัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำแนกสัตว์แต่ละประเภท และเพื่อบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนกับความรู้ในชั้นเรียน

18 พฤศจิกายน 2563

คณะสัตวแพทยศาสตร์

พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ให้การต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นเยียร์ 1 และคุณครู จากโรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น จำนวน 40 คน เพื่อเรียนรู้ลักษณะทางกายวิภาค การดูแลรักษาสัตว์ชนิดต่าง ๆ การจำแนกสัตว์แต่ละประเภท และเพื่อบูรณาการความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงนอกห้องเรียนกับความรู้ในชั้นเรียน ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แกลลอรี่