โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ระดับประเทศ

18 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์               นายโชติวัฒน์ ตั้งสถาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท จากกิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ระดับประเทศ ประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี ในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อ "ความเข้าใจผิดที่เกี่ยวกับ AI" ที่ทางโครงการได้กำหนด เพื่อให้สังคมได้ตระหนัก เสริมสร้างความเข้าใจ ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้รับชม ในงาน AI Robotics for All Expo 2022 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ลานชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลพลาซ่าพระราม 9 กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จากกิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ประจำภาคเหนือ ประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี ในการพูดเกี่ยวกับหัวข้อ "AI กับข่าวสารในช่วงเวลานั้น ๆ" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
 
แกลลอรี่