รดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

5 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้ารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
แกลลอรี่