การรับประทานยาพาราเซตามอล ที่ถูกต้องสำหรับผู้ใหญ่

27 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

ยาพาราเซตามอล ที่ขนาดความแรงยา 500 มิลลิกรัม ต่อเม็ด


ผู้ใหญ่ น้ำหนัก 35-50 kg : รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ด
ผู้ใหญ่ 51-69 kg : รับประทาน ครั้งละ 1 เม็ดครึ่ง
ผู้ใหญ่ 70 kg ขึ้นไป : รับประทาน ครั้งละ 2 เม็ด

รับประทานซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 4 กรัมต่อวัน (ไม่เกิน 8 เม็ด ต่อวัน)
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แกลลอรี่