นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มช. คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์

4 สิงหาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

           ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว พัชรมัย หัวใจเพชร นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 และนางสาว ซากุระโกะ มาซุดะ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าน วิริยา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อ วัสดุเพื่อสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green society  จากผลงาน “นวัตกรรมเครื่องกรองอากาศจากวัสดุแก้วพรุน เคลือบด้วยไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ร่วมกับถ่านไม้ไผ่”

โครงงานประกวดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาการวัสดุ (MatSciKU Awards) ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประเภทที่ 2 ประเภท ผลงานการออกแบบโครงงานเชิงความคิดด้านวัสดุศาสตร์ ในหัวข้อ “วัสดุเพื่อสร้างสังคมสีเขียว Materials for Green society “ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่