กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564

29 ธันวาคม 2563

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2564
รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
www.oqdc.cmu.ac.th
โทรศัพท์: 0-5394-3697 โทรสาร: 0-5394-3699
E-mail : oqdcenter@gmail.com, oqdcenter@cmu.ac.th  
แกลลอรี่