เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (TCAS'65)

19 พฤศจิกายน 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (TCAS 65)

  • รอบที่ 1 Portfolio

  • รอบที่ 2 Quota

  • รอบที่ 3 Admission


ดูรายละเอียดได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/findfaculty.php

สอบถามเพิ่มเติม
- Facebook Page: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm 
- โทร. 0 5394 2703 ต่อ 197 , 155

แกลลอรี่