ค่าย AGRO CMU X-perience camp ดื่มนม...ชมมอ#2

7 ธันวาคม 2563

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่าย AGRO CMU Xperience camp ครั้งที่ 2 ตอนดื่มนม ชมมอ#2 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายฯ เราได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมตอนปลายที่มีความสนใจในกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 30 คนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตลอดระยะเวลาทั้ง 3 วัน น้องๆ ได้ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมเกษตรของทั้งอาจารย์และพี่ๆ นักศึกษา ออกภาคสนามเรียนรู้ตั้งแต่ต้นนํ้าถึงปลายนํ้าของอุตสาหกรรมอาหาร เที่ยวชมบรรยากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงมือแปรรูปนํ้านมโคเป็นมอสซาเรลล่าชีสด้วยตนเอง เข้าห้องแลป เรียนรู้การแปรรูปอาหาร เมนู "พิซซ่าสไตล์ล้านนา" รวมถึงกิจกรรมการทดลองจากสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะอุตสาหกรรมเกษตรอีกมากมาย

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่::
https://photos.app.goo.gl/4y7r8oi5UHGddTzYA
#ดื่มนมชมมอ
#agrocmuxperiencecamp2
#ค่ายอกมช2
#agroindustry
#agrocmu
แกลลอรี่