พิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

18 ตุลาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผูบริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดฝายหิน จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่