CMUBS จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษาโดย บมจ. เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง แก่นักศึกษาในคณะฯ

15 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรับมอบทุนการศึกษา บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฯ ร่วมให้การต้อนรับ คุณไล่ หวัง ถัง กรรมการผู้จัดการบริษัทและทีมผู้บริหาร ณ ห้องประชุมหกเหลี่ยม คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อมอบทุนการศึกษาจาก บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาในคณะฯ นางสาวชลธิชา วงศ์อ่อนตา, นางสาวอรนุช คำวัง และ นางสาวลักขณา วิโรจน์เตชะ จำนวน 3 ทุน รวมมูลค่า 90,000 บาท

ทั้งนี้ การมอบทุนดังกล่าว จัดมอบต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นครั้งที่ 4 และในโอกาสเดียวกัน ยังได้ร่วมเจรจาหารือแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาหน้า พร้อมการรับนักศึกษาฝึกงานภายในบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสแก่นักศึกษาในการฝึกฝนประสบการณ์และเรียนรู้งานจากธุรกิจจริง
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่