สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และคลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับหอพักกำกับในสวนดอก จัดกิจกรรม “ให้มันจบที่จานเรา”

6 ตุลาคม 2563

คณะทันตแพทยศาสตร์

สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน และคลินิกส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ จาติเกตุ และนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ร่วมกับหอพักกำกับในสวนดอก จัดกิจกรรม “ให้มันจบที่จานเรา” ณ โรงอาหารหอพักกำกับในสวนดอก ภายในงานมีการจัดบูธทางเลือกอาหารหวานและอาหารเค็มเพื่อสร้างความรอบรู้ในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ มีผู้นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วม 128 ราย โดยกิจกรรมนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในประเด็นนวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพ และการดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety : CMU) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563
แกลลอรี่