กิจกรรมประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นเวทีสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ โดยมีการเน้นย้ำกิจกรรม 5 ส. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมปูเสื่อ เพื่อเป็นเวทีสำหรับครอบครัวสัตวแพทย์ สายสนับสนุน ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราว ข้อมูลข่าวสารการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะ โดยมีการเน้นย้ำกิจกรรม 5 ส. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ น่าทำงาน รวมทั้งแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพบุคลากร และการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=84

แกลลอรี่