พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ศรีโยธา อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลาสุพจน์-วรลักษณ์ ตียาภรณ์ อุทิศ วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
แกลลอรี่