สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ

19 มีนาคม 2567

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส และทีมวิทยากร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านออนไลน์ Zoom Meeting ID: 959 0753 9860

ลงทะเบียน ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ได้ที่ https://forms.office.com/r/2gJmePFvvV

แกลลอรี่