คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม MSD Animal Health ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

16 สิงหาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ น.สพ.ธีรพัชญ์ สมณะ และ สพ.ญ.วรรณิดา จิตนภากาญจน์ ผู้แทนจาก บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม MSD Animal Health ในโอกาสเข้ามอบหนังสือ The Merck Veterinary Manual ที่สามารถนำมาเป็นคู่มือของสัตวแพทย์และนำมาใช้อ้างอิงในการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=253 

แกลลอรี่