เด็ก CAMT คนเก่ง! คว้ารางวัลระดับนานาชาติ การแข่งขัน Global Pitching & Startup Competition

8 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาดิจิทัลเกม และสาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ที่ได้รับรางวัล Special Prize COSS Immersive Media Director's Award จากการแข่งขัน Global Pitching & Startup Competition 2023 โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่ 1. นางสาว พิมพ์ศิริ ทรวงแสวง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ 2. นางสาว ธนธรณ์ ปัญญาแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดิจิทัลเกม 3. นาย ไชยวัฒน์ ปาลี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดิจิทัลเกม 4. นาย ฐาปกรณ์ ตันนิติไพศาล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาดิจิทัลเกม โดยมีอาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาดิจิทัลเกม และอาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยคณบดีด้านการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
        ผลงานในการแข่งขันครั้งนี้ นำเสนอเกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรภายในโรงงานอุตสาหกรรม ผ่านเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Artificial intelligence (AI) โดยฝึกฝนบุคลากรให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทั้งจากเครื่องจักรกล และจากภัยพิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงและลดความเสียหาย ทั้งยังเป็นส่วนช่วยลดต้นทุนในการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเพิ่มความชำนาญ และสร้างความปลอดภัยที่มากขึ้นอีกด้วย โดยการแข่งขันนี้จัดขึ้น สำหรับกลุ่มนักศึกษา ซึ่งมีความสนใจในด้าน ICT (Information and Communication Technology) โดยนำเสนอแผนงานธุรกิจและแนะนำแนวความคิด เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้าน Gaming, AR (Augmented Reality), VR (Virtual Reality), Metaverse และ Application โดยมีกลุ่มบริษัท virtual convergence economy จากประเทศเกาหลี และอีกหลากหลายประเทศทั่วโลกร่วมเป็นผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566
แกลลอรี่