จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักหอสมุด โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน

14 กุมภาพันธ์ 2566

สำนักหอสมุด

        สำนักหอสมุดประสงค์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักหอสมุด โครงการเปิดบริการพื้นที่อ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง จำนวน 2 คน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)
        ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอ และเสนอราคา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อ่านรายละเอียด

แกลลอรี่