คุณธงชัย - คุณกัญญา เชิดสถิรกุล บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 200,000 บาท

22 ธันวาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณธงชัย - คุณกัญญา เชิดสถิรกุล บริษัท เชียงรายชัยพัฒนา จำกัด มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนเงิน 200,000 บาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ โถงสำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7


แกลลอรี่