บุคลากร CMUBS ผลักดันผลงาน QCC ผ่านเข้าสู่รอบ Semi-Final การประกวด Thailand Quality Prize 2024

6 พฤศจิกายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น) ประกาศรายชื่อกลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านรอบคัดเลือก การประกวด Thailand Quality Prize 2023 จากการส่งผลงาน QCC (Quality Control Circle) ภายใต้แนวคิดการปรับปรุงและควบคุมคุณภาพการทำงานในองค์กร ผ่านการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย นำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประกวดดังกล่าว บุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมในประเภท Office QCC Prize ทั้งสิ้น 2 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่ม “One Stop Service” ผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำคำขอทั่วไป (มชท.19) ของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ”

2.กลุ่ม “PRISM” ผลงาน “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

โดยผลงานทั้ง 2 กลุ่มได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานชนะเลิศและรองชนะเลิศในการประกวด CMUBS QCC DAY 2023 ผ่านการนำเสนอเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ผลงานจากบุคลากรคณะฯ ผ่านเข้าสู่รอบตรวจผลงาน ณ สถานที่จริง (รอบที่ 3) ซึ่งคณะกรรมการตรวจผลงานจะเข้าตรวจผลงานวันที่ 12 ธันวาคม 2566 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากรอบตรวจผลงานดังกล่าวจะได้เข้าสู่การนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ต่อไป

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่