คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม IWIS 2023 ที่โปแลนด์

15 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

        ผศ.ดร.ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น (หัวหน้าคณะนักวิจัย) ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ อ.ดร.นัทธวัฒน์ เสมากูล และทีมนักวิจัย สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย (Head Coordinator) และ ผศ.ดร.ทินกร ปงธิยา (Coordinator) จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. (STeP) คว้า 2 รางวัลใหญ่ "The Best Foreign Invention" Special Award และ Gold Medal จากผลงาน “The Circular Economical Production Process of High-Quality Porous Metal-Organic Framework Materials of Aluminium” ในงาน The 17th International Warsaw Invention Show (IWIS 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2566 ณ Warsaw University of Technology กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์
แกลลอรี่