ตรวจสุขภาพประจำปี 2567

15 กุมภาพันธ์ 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ภาพบรรยกาศการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 ของเหล่านักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 

แกลลอรี่