โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “ Parenting Across Cultures ( PAC)”

15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “Parenting Across Cultures (PAC)” โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประภา สุขเกษม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับนักวิจัยในเครือข่าย Parenting Across Cultures: PAC จากประเทศจีน ประเทศโคลัมเบีย ประเทศอิตาลี ประเทศจอร์แดน ประเทศเคนยา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสวีเดน ประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 50 ปี คณะมนุษยศาสตร์ 
แกลลอรี่